Hoe ga je om met storend gedrag in de klas?

Hoe ga je om met storend gedrag in de klas?

Welke tips hebben jullie om gedragsproblemen aan te pakken?

  1. Kies een paar concrete afspraken.
  2. Geef regelmatig positieve feedback.
  3. Corrigeer storend gedrag discreet.
  4. Bouw een vertrouwensband op.

Hoe om te gaan met moeilijke leerlingen?

Wanneer een lastige leerling zich in het gezelschap van zijn vrienden bevindt, kan hij extra moed hebben om dingen te doen die hij niet zo snel zou doen als hij alleen was. Probeer erachter te komen wie de leider of leiders van de groep zijn en probeer vervolgens hun vertrouwen te winnen.

Wat is ordeverstorend gedrag?

Het is een ouderwetste term en het plakt een verkeerd label op hetgeen zich voor je neus afspeelt. Wat “orde verstorend gedrag” namelijk in werkelijkheid is, is een letterlijke schreeuw om aandacht. Een roep om gezien te worden door jou; de leerkracht.

Wat als een leerling niet luistert?

Wees concreet; gebruik duidelijke taal Wees heel duidelijk met het omschrijven van gedrag als er iets gebeurt dat je niet wilt. Gebruik heldere woorden die leerlingen begrijpen. Een heel simpel voorbeeld. Stel dat een (jonge) leerling door de gang heen glijdt.

Hoe om te gaan met leerlingen?

Wijzig ook eens de opzet van je les Blijf niet aanmodderen maar probeer iets anders. Een andere pedagogische of relationele aanpak ligt voor de hand, maar een andere opzet en inhoud van je lessen kan ook heel verfrissend zijn. Voor je leerlingen en voor jezelf.

Wat moet je doen als je leerlingen niet luistert?

Wat zijn leer en gedragsproblemen?

Gedragsproblemen zijn de ongewenste gedragingen die voor de omgeving of het kind zelf storend zijn. Hieronder valt bijvoorbeeld agressief, driftig of ongehoorzaam gedrag. Ook vernielzucht of pestgedrag horen hierbij. Dit zijn vooral externaliserende gedragsproblemen, omdat ze naar buiten toe en op anderen gericht zijn.

Wat is moeilijk gedrag?

Onder probleemgedrag, ofwel ‘onbegrepen gedrag’, verstaan we alle gedrag van de cliënt dat door deze cliënt en/of zijn omgeving als moeilijk hanteerbaar wordt ervaren. Veel probleemgedrag is afhankelijk van de situatie, de persoonlijkheidskenmerken van de cliënt zelf en de mensen om hem of haar heen.

Hoe ga je om met storend gedrag in de klas? Welke tips hebben jullie om gedragsproblemen aan te pakken? Kies een paar concrete afspraken. Geef regelmatig positieve feedback. Corrigeer storend gedrag discreet. Bouw een vertrouwensband op. Hoe om te gaan met moeilijke leerlingen? Wanneer een lastige leerling zich in het gezelschap van zijn vrienden bevindt,…