Hvor meget guld ma man rejse med?

Hvor meget guld må man rejse med?

Ved indrejse med fly eller skib er grænsen 3.250 kr. Ved indrejse i bil, bus eller tog er grænsen 2.250 kr.

Hvor mange euro må man tage med til Grækenland?

”Den, der krydser grænsen, må i likvide midler højst have 10.000 Euro, svarende til 75.000 kroner med sig.

Hvor mange kontanter må man have på sig i Danmark?

Hver person må maksimalt have et beløb med, der svarer til 10.000 euro, dvs. cirka 75.000 kr. Og det gælder, uanset hvilken valuta, personer har med, og uanset om pengene er i kontanter, rejsechecks eller værdipapirer.

Hvor mange penge må man have på sig?

Fra den 1. juli 2021 nedsættes det beløb man maksimalt må modtage i kontanter fra 49.999 til 19.999 kr. Samtidigt gælder 8.000 kroners grænsen stadigt. Det er en del af de ændrede regler i hvidvaskloven, der fra den dag angiver at det er ulovligt at modtage 20.000 kr.

Hvor meget må man tage med hjem fra Tyskland?

Hvis du er over 18 år og har været på ferie i et EU-land, må du højst tage følgende med hjem (2021): Cigaretter – 800 stk. Cigarillos og cerutter – 400 stk. Cigarer – 200 stk….Hvis du er 16-17 år, må du højst tage følgende med hjem:

  • Øl – 110 liter.
  • Bordvin – 90 liter.
  • Ingen tobak, hedvin eller spiritus.

Hvor mange penge kan man tage til udlandet?

Limit til udenlandske betalinger er 20.000 kr. Skal du overføre mellem 20.000-100.000 kr. til udlandet, kan vi forhøje din limit.

Hvor mange penge kan man tage med ud af landet?

Rejser du ind i eller ud af Danmark med kontanter eller andre likvide midler, der svarer til en værdi af 10.000 euro (ca. 75.000 kr.) eller mere, skal du angive beløbet til Toldstyrelsen.

Hvor mange cigaretter må man tage med til Grækenland?

800 cigaretter. 400 cigarillos (cigarer, der vejer op til 3 gram pr. stk.)

Hvor mange kontanter må man indsætte på sin konto?

Fra 1. juli 2021 er der vedtaget nye regler i hvidvaskloven i forhold til kontantforbuddet, der sænkes fra kr. 50.000 til kr. 20.000.

Hvor mange penge kan jeg sætte i banken?

Indsætte op til 50.000 kr. kontant på din egen konto (gælder ikke for forenings – og erhvervsindbetalinger). Indsætte checks på op til 30.000 kr. på din egen konto.

Hvor mange penge må man have liggende derhjemme?

Hvis du rejser over den danske grænse, må du maksimalt medbringe et beløb, der svarer til 75.000 kr. – uanset hvilken valuta der er tale om. Det gælder også værdipapirer og rejsechecks. Har du behov for at medbringe større beløb, så skal det anmeldes via SKAT.

Hvor meget kan man sætte ind i banken?

Kan jeg så ikke sætte mere end 19.999 kr. i kontant ind i banken? Jo, banker, advokater og revisorer er ikke omfattet af kontantforbuddet, men er til gengæld underlagt hvidvasklovens regler om fx opbevaring af kundelegitimation og indberetning af (mistænkelige) pengeoverførsler.

Hvor meget guld må man rejse med? Ved indrejse med fly eller skib er grænsen 3.250 kr. Ved indrejse i bil, bus eller tog er grænsen 2.250 kr. Hvor mange euro må man tage med til Grækenland? ”Den, der krydser grænsen, må i likvide midler højst have 10.000 Euro, svarende til 75.000 kroner med sig.…