Kunnen ontwikkelen synoniem?

Kunnen ontwikkelen synoniem?

ontplooien (ww) : ontrollen, ontvouwen, ontwikkelen, rijpen, uiteenzetten, uitrollen, uitspreiden, uitzetten, vormen. vormen (ww) : beschaven, cultiveren, fatsoeneren, ontwikkelen, opleiden, opvoeden, scholen, voorbereiden.

Kunnen organiseren synoniem?

afhandelen, afwerken, afwikkelen, arrangeren, bedisselen, beredderen, beschikken, bolwerken, coördineren, disponeren, fiksen, in orde brengen, in orde maken, inrichten, klaarspelen, klaren, managen, opknappen, oplossen, ordenen, organiseren, redderen, ritselen, schikken, settelen, uitvechten, vereffenen, versieren.

Wat is de synoniem van ontwikkeling?

ontwikkeling (zn): beloop, beschaving, beweging, bloei, civilisatie, evolutie, gang, geschiedenis, groei, loop, ontplooiing, ontwikkelingsgang, opvoeding, trend, verloop, voortgang, vooruitgang, vorming, wasdom. ontwikkeling (zn): belevenis, evenement, gebeurtenis, verwikkeling, voorval.

Wat is een ander woord voor geregeld?

dagelijks, regelmatig, regulair, regulier. geregeld (bw): geordend, methodisch, ordelijk, stipt.

Wat is een ander woord voor maken?

als synoniem van een ander trefwoord: vormen (ww) : aanleggen, boetseren, bouwen, construeren, creëren, formeren, maken, modelleren, ontplooien, ontwerpen, ontwikkelen, oprichten, opstellen, opwerpen, samenstellen, scheppen, smeden, stichten, uitwerken, vormgeven, voortbrengen.

Wat kan leiden tot?

Vervoegingen: heeft geleid tot (volt. deelw.) als resultaat hebben Voorbeelden: `Dat prutsen leidt tot niets.

Wat zijn de synoniemen van organiseren?

Synoniemen van organiseren. catalogiseren. initiëren. initiren. ordenen. regelen.

Wat zijn de betekenissen van ‘ontwikkelen’?

detailleren, doorontwikkelen, ontwikkelen, verfijnen. cultiveren (ww) : beschaven, civiliseren, ontwikkelen, vormen. uitgroeien (ww) : ontwikkelen, opgroeien. woordverbanden van ‘ontwikkelen’ grafisch weergegeven. in Charivarius’ Een Ander Woord (1945): aankweken: ontwikkelen, begunstigen, bevorderen, ( ver) sterken, voeden, stijven, nopen,

Wat is ontwikkelen (WW)?

ontwikkelen (ww): beschaven, cultiveren, opleiden. ontwikkelen (ww): aangroeien, opgroeien, rijpen. ontwikkelen (ww): ontplooien, regenereren. ontwikkelen (ww): voortbrengen. ontwikkelen (ww):

Kunnen ontwikkelen synoniem? ontplooien (ww) : ontrollen, ontvouwen, ontwikkelen, rijpen, uiteenzetten, uitrollen, uitspreiden, uitzetten, vormen. vormen (ww) : beschaven, cultiveren, fatsoeneren, ontwikkelen, opleiden, opvoeden, scholen, voorbereiden. Kunnen organiseren synoniem? afhandelen, afwerken, afwikkelen, arrangeren, bedisselen, beredderen, beschikken, bolwerken, coördineren, disponeren, fiksen, in orde brengen, in orde maken, inrichten, klaarspelen, klaren, managen, opknappen, oplossen, ordenen, organiseren, redderen,…