Vilken ar den kallaste temperaturen i Sverige?

Vilken är den kallaste temperaturen i Sverige?

Köldrekorden har noterats i samband med att kall luft strömmar in över landet från norr eller nordost, varefter vinden mojnat och avkylningen fortsatt genom utstrålning. Den allra lägsta temperatur som uppmätts vid en officiell svensk väderstation är -52,6° i Vuoggatjålme.

Hur kallt har det varit i Sverige som mest?

Många av Nordens temperaturrekord är noterade i Sverige. Sveriges värmerekord är 38,0 ºC och det är även Nordens värmerekord. Sveriges köldrekord är -52,6 ºC i Vuoggatjålme 2 februari 1966 och det är också Nordens köldrekord.

Hur kallt brukar det vara i mars?

Månadsmedeltemperatur

Januari Mars
Mycket varm -3 °C 3 °C
Medeltemperatur -8 °C 0 °C
Mycket kall -12 °C -4 °C

Hur kallt brukar det vara i januari?

Dygnsmedeltemperaturen i januari (genomsnitt 1961-1990) varierar från 0 grader i sydligaste Skåne till -13/-15 grader i norra Norrlands inland, i vissa dalgångar ytterligare någon grad lägre.

Hur kallt har det varit i världen?

Lägsta uppmätta temperatur: -89,2 °C vid forskningsstationen Vostok, Antarktis 21 juli 1983.

Vad är den lägsta möjliga temperaturen?

Negativ temperatur låter som en paradox, eftersom noll Kelvin (– 273,15 grader Celsius) normalt ses som den lägsta möjliga temperaturen.

Hur kallt kan det bli som mest?

Det kan bli -273,15 grader celsius, den absoluta nollpunkten. Vid den temperaturen upphör de speciella molekylvibrationer som är värme i föremål. Kallare än så kan ingenting bli.

Hur kallt brukar det vara i april?

Götaland och Svealand hade i snitt 2-4 grader högre medeltemperatur än normalt, södra Norrland omkring 1 grad över brukligt men allra längst i norr var månaden i det hela normal. Landsort i Södermanland (startår 1848) slog sitt rekordmedelvärde för april som låg på 5,9° från 2015, med denna månads värde på 6,1°.

När blir det 20 grader i Sverige 2021?

Den 18 juni fick vi årets första tropiska natt med som lägst 20,5° i Göteborg och 20,1° i Halmstad.

Hur kallt är det i Åre i januari?

En vinterdag i januari är det normalt cirka -4 grader på dagen och -10 grader på natten.

Hur kallt var det i januari 2021?

Temperaturen var under det normala i stora delar av landet. Kallast jämfört med normalt var det i Norrlands inland. Där var det ner till 7-8 grader kallare än normalt. Den lägsta temperaturen som uppmättes under januari var i Nattavaara i Lappland, som vid klart väder den 14 hade -39,7°.

Vilket väder var det ett visst datum?

På vår sida Öppna data kan du hämta historiskt väder. Välj först parameter (Lufttemperatur, Nederbördsmängd, Byvind etc). Sedan väljer du att ladda ner data för ”Historisk data”, ”Senaste fyra mån”, ”Senaste dygnets data”, “Senaste timmens data”. …

Vilken är den kallaste temperaturen i Sverige? Köldrekorden har noterats i samband med att kall luft strömmar in över landet från norr eller nordost, varefter vinden mojnat och avkylningen fortsatt genom utstrålning. Den allra lägsta temperatur som uppmätts vid en officiell svensk väderstation är -52,6° i Vuoggatjålme. Hur kallt har det varit i Sverige som…