Wat betekent in afwachting van uw reactie verblijf ik?

Wat betekent in afwachting van uw reactie verblijf ik?

Je kunt een brief of email afsluiten door in afwachting van uw reactie, of in afwachting van uw reactie verblijf ik te gebruiken. Op deze manier sluit je de brief erg zakelijk af. Je gebruikt in ‘afwachting van uw reactie, verblijf ik’ in zakelijke brieven waarbij je de persoon aan wie de brief gericht is, niet kent.

Hoe sluit je een mail af in afwachting?

Een formele brief of email is op verschillende manieren af te sluiten. Je zou een afsluiting zoals “In afwachting van uw reactie verblijf ik” of “Erop vertrouwend dat u volledig bent geïnformeerd” kunnen gebruiken.

Kan ik u als volgt berichten?

Terugkomend op ons gesprek van [datum], kan ik u als volgt meedelen. Hiermee bevestig ik de ontvangst van uw brief van [datum]. In vervolg op uw brief van [datum], hecht ik eraan u als volgt te informeren.

Hoe eindig je een mail met een vraag?

Klassieke voorbeelden van een slotzin

 1. Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest.
 2. Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
 3. Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet.
 4. Wij zien het stuk met belangstelling tegemoet.
 5. Hopende u hiermee van dienst te zijn geweest.

Hoe kan je een brief eindigen?

Een correcte, zakelijke groet hoeft niet overdreven formeel te zijn. De meest gebruikelijke slotgroet is: Met vriendelijke groet(en). Te formeel is een slotgroet als: Hoogachtend, of Met hoogachting. Te informeel is een slotgroet als: Groetjes, of Hartelijks.

Hoe sluit je een mail af in het Frans?

Een veilige optie om je Franse e-mail af te sluiten is Meilleures salutations. Deze slotgroet past in vele situaties en wordt altijd als beleefd ontvangen. Wil je toch een iets meer formele afsluiting van je Franse e-mail, gebruik je Salutations distinguées, wat in het Nederlands ‘hoogachtend’ betekent.

Hoe toon je begrip in een mail?

Bij begrip tonen staat centraal dat je aandacht hebt voor de emoties van de ander en dat je:

 1. nieuwsgierig bent naar het verhaal van de ander.
 2. je eigen verhaal/mening/oordeel/interpretatie achterwege laat.
 3. oogcontact hebt.
 4. stiltes kunt laten vallen.
 5. letterlijk stil blijft staan of er even bij gaat zitten.

Hoe spreek je iemand aan in een mail?

Als u de naam en het geslacht van de geadresseerde weet, is de beste aanhef in een zakelijke brief of e-mail Geachte heer + de achternaam of Geachte mevrouw + de achternaam. Als u het geslacht niet weet, is onder meer Geachte heer of mevrouw + de achternaam gebruikelijk.

Hoe schrijf je een nette mail?

De aanhef van een zakelijke e-mail

 1. Geachte heer/mevrouw (als de ontvanger onbekend is)
 2. LS (Lectori Salutem, oudere en afstandelijke aanhef als de ontvanger onbekend is)
 3. Geachte heer (achternaam)
 4. Geachte mevrouw (achternaam)
 5. Beste (achternaam of voornaam, tutoyerende aanhef, vrij informeel)
 6. Waarde heer (achternaam)

Wat betekent in afwachting van uw reactie verblijf ik? Je kunt een brief of email afsluiten door in afwachting van uw reactie, of in afwachting van uw reactie verblijf ik te gebruiken. Op deze manier sluit je de brief erg zakelijk af. Je gebruikt in ‘afwachting van uw reactie, verblijf ik’ in zakelijke brieven waarbij…