Wat is tegenvordering?

Wat is tegenvordering?

Een tegenvordering is een wedereis van de gedaagde partij op de eisende partij. Deze tegenvordering hoeft geen verband te houden met de oorspronkelijke eis van de eisende partij.

Hoe gaat een kort geding?

U start het kort geding door de andere partij op te roepen om voor de voorzieningenrechter van de rechtbank te verschijnen (dagvaarden). Deze oproep heet een dagvaarding. U bent de eiser, de andere partij is de gedaagde. U bent verplicht een advocaat in te schakelen.

Wat is het verschil tussen een kort geding en een rechtszaak?

Het kort geding verloopt volgens de regels van de gewone procedures met dit verschil dat de termijnen veel korter zijn en er meteen een mondelinge en dus geen schriftelijke behandeling plaatsvindt. De gedaagde partij is niet verplicht een advocaat in te schakelen.

Kan je in hoger beroep bij een kort geding?

Tegen een vonnis in kort geding kan binnen vier weken na de uitspraak hoger beroep worden ingesteld. Ook in hoger beroep zal dan echter de spoedeisendheid aangetoond moeten worden. Het alternatief voor het instellen van hoger beroep tegen een vonnis in kort geding, is dus het starten van een bodemprocedure.

Wat komt na eis in reconventie?

Nadat de “Conclusie van Antwoord, tevens houdende Eis in Reconventie” is verzonden aan de rechtbank, zal de “gedaagde in reconventie” de mogelijkheid krijgen om nog te reageren op de “Eis in Reconventie” middels een “Conclusie van Antwoord in Reconventie”.

Wat is een eis in reconventie?

In een rechtszaak eist de eiser iets van de gedaagde. Een reconventie is een tegeneis of tegenvordering op de eiser. Een reconventie wordt ook wel eis in reconventie genoemd.

Hoe lang duurt een uitspraak van een kort geding?

In een eenvoudige kort geding procedure is er vaak al binnen enkele weken een uitspraak, terwijl het in ingewikkelde procedures tot wel meer dan twee jaar kan duren. Een gemiddelde of ijkpunt is niet te geven, dat hangt af van de aard en complexiteit van de zaak.

Hoe lang duurt het starten van een kort geding?

De kort geding rechter kan meteen mondeling uitspraak doen, maar dat is meer uitzondering dan regel. In de praktijk doet de voorzieningenrechter binnen twee weken na de zitting uitspraak. Een kort geding is binnen de procespraktijk ‘kort’ te noemen. Zeker als sprake is van een echt spoedeisend geval.

Hoe moeten eiser en gedaagde bij een kort geding voor de voorzieningenrechter verschijnen?

U start de spoed-dagvaardingsprocedure door de andere partij op te roepen om voor de kantonrechter te verschijnen (dagvaarden). Deze oproep heet een dagvaarding. U bent de eiser.

Wat zijn twee belangrijke verschillen tussen een uitspraak in kort geding en een uitspraak in een gewoon procedure in eerste aanleg?

Eén van de verschillen tussen beide procedures is, dat de dagvaarding namens de eisende partij door een deurwaarder aan de wederpartij wordt uitgebracht en ook aan die wederpartij is gericht. Het verzoekschrift wordt daarentegen door de verzoeker ter griffie ingediend en is aan de rechter gericht.

Wat is uitvoerbaar bij voorraad?

Wat betekent ‘uitvoerbaar bij voorraad’? Als een vonnis uitvoerbaar bij voorraad is, betekent dit dat de veroordeelde partij desgevraagd meteen aan het vonnis moet voldoen. Als zij bijvoorbeeld is veroordeeld om iets aan de andere partij te betalen, dan moet zij dat doen, ongeacht of zij nog in hoger beroep kan.

Wat is een onmiddellijke voorziening bij voorraad?

De mogelijkheid om een uitspraak onmiddellijk uit te voeren hoewel de hoofdzaak of het hoger beroep nog niet is afgedaan. Het instellen van beroep heeft in dit geval geen opschortende werking.

Wat is tegenvordering? Een tegenvordering is een wedereis van de gedaagde partij op de eisende partij. Deze tegenvordering hoeft geen verband te houden met de oorspronkelijke eis van de eisende partij. Hoe gaat een kort geding? U start het kort geding door de andere partij op te roepen om voor de voorzieningenrechter van de rechtbank…