Wat is veilig thuis voor organisatie?

Wat is veilig thuis voor organisatie?

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zijn regionale organisaties die slachtoffers, daders en omstanders deskundige hulp en advies bieden. Veilig Thuis biedt ook ondersteuning aan professionals.

Waar valt veilig thuis onder?

Veilig Thuis is het adviespunt en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

Is veilig thuis een stichting?

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK). Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Veilig Thuis werkt landelijk en bestaat uit 26 regionale organisaties.

Is veilig thuis vrijwillig?

Onderzoek doen of er daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling; Zo nodig vervolgstappen in gang zetten in de vorm van overdragen naar vrijwillige hulp, de Raad voor de Kinderbescherming informeren en/of melding doen bij de politie; Terugkoppelen aan de melder.

Wat voor soort organisatie is veilig thuis Hoe kan je hier als pedagogisch werker mee te maken krijgen?

Elke regio heeft zijn eigen Veilig Thuisorganisatie. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, zowel aan slachtoffers, plegers, omstanders als professionals. Veilig Thuis doorbreekt onveilige situaties, zorgt voor afstemming tussen samenwerkingspartners en zet mensen in beweging.

Wat gebeurt er als je veilig thuis belt?

Wat gebeurt er als je Veilig Thuis belt? Je belt gratis 0800-2000 en krijgt een medewerker aan de lijn. De medewerker luistert naar je verhaal, stelt vragen en beantwoordt jouw vragen. De medewerker kijkt samen met jou of er iets is wat jij zelf kunt doen.

Wie mag melding maken bij veilig thuis?

Iedereen kan een melding doen. Veilig Thuis praat uitgebreid met degene die de melding doet over de zorgen.

Hoe kom ik van veilig thuis af?

De directbetrokkenen hebben het recht te vragen om vernietiging van hun dossier. In het geval dat Veilig Thuis tot de conclusie komt dat er geen sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling, zal ze de directbetrokkenen actief wijzen op dit recht. Een verzoek tot vernietiging wordt in dat geval ingewilligd.

Wat is veilig thuis voor organisatie? Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zijn regionale organisaties die slachtoffers, daders en omstanders deskundige hulp en advies bieden. Veilig Thuis biedt ook ondersteuning aan professionals. Waar valt veilig thuis onder? Veilig Thuis is het adviespunt en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.…