Wat met eindejaarspremie na ontslag?

Wat met eindejaarspremie na ontslag?

Wat bij ontslag of vertrek? Als je contract wordt beëindigd voor het einde van het jaar heb je normaalgezien recht op je eindejaarspremie. Die wordt berekend op basis van de periode waarin je in datzelfde jaar hebt gewerkt. Neem je zelf ontslag, dan heb je er meestal geen recht op.

Heb ik recht op 13de maand bij ontslag?

Als je ontslagen wordt, blijf je recht houden op je 13e maand. Bij de afwikkeling van je dienstverband ontvang je een evenredige uitbetaling van de 13e maand. Ontslaat je werkgever je bijvoorbeeld op 1 juli, dan heb je 6 maanden gewerkt en ontvang je dus de helft van je eindejaarsbonus.

Heb ik recht op eindejaarspremie PC 200?

Er wordt aan alle werknemers van de sector een eindejaarspremie uitbetaals die gelijk is aan het brutoloon van de maand december (of de helft van het loon indien bijvoorbeeld de werknemer slechts de helft van dat jaar heeft gewerkt) en wel ten laatste op 31 december.

Heb ik recht op vakantiegeld na ontslag?

Uitbetaling van vakantiedagen en vakantietoeslag Bij beëindiging van uw dienstverband heeft u als werknemer recht op uitbetaling van uw opgebouwde maar nog niet genoten vakantiedagen. Daarnaast zal de werkgever u ook de tot aan de ontslagdatum opgebouwde vakantietoeslag moeten uitbetalen.

Wat met vakantiegeld bij ontslag arbeider?

Bij ontslag zal u het vakantiegeld van het bevoegd vakantiefonds ontvangen tussen 2 mei en 30 juni van het jaar dat volgt op uw ontslag, zelfs ingeval van faillissement van uw werkgever. Er worden u ook een aantal vakantiedagen toegekend die u zal moeten nemen in het jaar dat volgt op uw ontslag.

Heb ik recht op een 13de maand?

In de wet staat geen verplichting om een dertiende maand uit te betalen. Een werknemer heeft hier in principe dus geen recht op, tenzij een eindejaarsuitkering is geregeld in een cao, personeelsreglement of arbeidsovereenkomst.

Heb ik recht op eindejaarspremie bij nieuwe werkgever?

Heb je recht op een eindejaarspremie als starter? De algemene regel is dat je drie maanden in dienst moet zijn bij je werkgever om te kunnen genieten van een dertiende maand. Heb je een nieuwe job en ging je aan de slag bij je werkgever in oktober? Dan heb je er dat jaar nog recht op.

Wie betaald de eindejaarspremie uit?

De eindejaarspremies van bedienden worden door de werkgever zelf betaald. Toekenningsvoorwaarden: een arbeidsovereenkomst met een werkgever van PC 323 hebben. op het einde van de referentieperiode minimum 2 maand anciënniteit in de sector hebben.

Hoe bereken ik mijn eindejaarspremie?

De eindejaarspremie wordt pro rata berekend voor iedere bediende die minimaal 3 maanden in dienst is geweest in het betreffende jaar. Als deze bijvoorbeeld 8 maanden in dienst bent geweest, krijgt hij 8/12 van een bruto maandloon in december uitbetaald als eindejaarspremie.

Hoeveel bedraagt eindejaarspremie dienstencheques?

Hoeveel bedraagt de premie ? Sinds het jaar 2020 bedraagt de eindejaarspremie 4,50% van de brutolonen die op jaarbasis aan de werknemer worden betaald tijdens de referteperiode.

Wat met eindejaarspremie na ontslag? Wat bij ontslag of vertrek? Als je contract wordt beëindigd voor het einde van het jaar heb je normaalgezien recht op je eindejaarspremie. Die wordt berekend op basis van de periode waarin je in datzelfde jaar hebt gewerkt. Neem je zelf ontslag, dan heb je er meestal geen recht op.…