Hoe is het werk bij Defensie?

Hoe is het werk bij Defensie?

Een baan bij Defensie is een investering in je toekomst. Als militair leer je een vak, doe je unieke werkervaring op en ontwikkel je belangrijke competenties. Denk aan goed leren samenwerken in een team, werken onder hoge druk, verantwoordelijkheid dragen en zo duidelijk mogelijk informatie overdragen aan je collega’s.

Kan ik bij Defensie?

Je bezit de Nederlandse nationaliteit. Je beschikt over een geldig identiteitsbewijs. Je bent gezond van lichaam en geest. Je voldoet aan de minimale opleidingseis voor de gewenste functie.

Waarom zou je bij Defensie willen werken?

Samen met je team vorm je een hechte eenheid en werk je aan dezelfde, krachtige missie om de wereld elke dag een beetje beter te maken. Het samenwerken, de hulp bieden, je inzetten voor een grotere zaak en écht van betekenis zijn , zijn vaak krachtige motieven om te werken bij Defensie.

Is Defensie een goede werkgever?

Werk je bij Defensie, dan wordt er veel van je verwacht. Maar je krijgt daar ook veel voor terug. Een goed salaris, doorgroeimogelijkheden en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals voorzieningen om werk en privé goed te combineren. Defensie investeert in jou gedurende je loopbaan.

Waarom defensie?

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld.

Hoe lang duurt solliciteren bij Defensie?

Gemiddeld duurt de procedure drie maanden. Maar dit kan langer zijn als er bijzonderheden zijn. Het is goed om daar alvast rekening mee te houden.

Welke lengte moet je hebben voor defensie?

Allereerst wordt overgegaan tot bepaling van de lengte en het gewicht. Een lengte van meer dan 2.00 m. of minder dan 1.60 m. zal bij ingeschrevenen voor de dienstplicht leiden tot ongeschiktverklaring door de Directeur Dienstplichtzaken (art.

Welk niveau heb je nodig voor defensie?

Kwalificatieplichtig. Je hebt een startkwalificatie als je een diploma hebt op vwo-niveau, havo-niveau of mbo-niveau 2 of hoger. Zonder zo’n startkwalificatie ben je tot je 18e verjaardag kwalificatieplichtig. Je moet dan een voltijds opleiding volgen, dus elke dag naar school.

Wat doe je als onderofficier?

Een onderofficier is een functionaris die de leiding en/of het toezicht heeft op ondergeschikten. De functie komt niet alleen bij de strijdkrachten voor, maar ook in de scheepvaart, brandweer en bij de politie en justitie. Bij de zeemacht vormde het vroeger een andere naam voor dekofficieren.

Wat is de taak van de landmacht?

Taken in Nederland De landmacht verdedigt het Nederlandse grondgebied. Tegen vijandige landen, maar ook tegen aanvallen van groeperingen op bijvoorbeeld Nederlandse burgers of vitale objecten als (kern)energiecentrales, drinkwatervoorzieningen en computersystemen. De landmacht ondersteunt overheidsinstanties.

Waaraan kun je zien dat de Koninklijke Landmacht een veelzijdige werkgever is?

Bovendien hebben we functies op verschillend niveau, van uitvoerend tot leidinggevend, en kun je op elk niveau opleidingen volgen om jezelf te verbeteren en je loopbaan verder te ontwikkelen. Je ziet het: de Landmacht is niet alleen één van de grootste, maar ook één van de meest veelzijdige werkgevers van Nederland.

Wat is het doel van de krijgsmacht?

Hoofdtaken van de krijgsmacht de internationale rechtsorde en stabiliteit beschermen en bevorderen; de overheid (bijvoorbeeld provincies en gemeenten) ondersteunen bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp, nationaal en internationaal.

Hoe is het werk bij Defensie? Een baan bij Defensie is een investering in je toekomst. Als militair leer je een vak, doe je unieke werkervaring op en ontwikkel je belangrijke competenties. Denk aan goed leren samenwerken in een team, werken onder hoge druk, verantwoordelijkheid dragen en zo duidelijk mogelijk informatie overdragen aan je collega’s.…