Hoe lang duurt het om Belgische nationaliteit te krijgen?

Hoe lang duurt het om Belgische nationaliteit te krijgen?

De naturalisatieprocedure duurt minstens 2 jaar. U kunt terecht bij de burgerlijke stand van uw gemeente voor meer informatie over de voorwaarden en de procedure voor de verkrijging van de Belgische nationaliteit.

Wat moet je doen voor de Belgische nationaliteit?

Wie komt in aanmerking?

  1. Je bent geïntegreerd.
  2. Je bent gehuwd met een Belg.
  3. Je bent ouder van een Belgisch minderjarig kind.
  4. Je bent in België geboren.
  5. Je kan niet werken door een handicap of invaliditeit.
  6. Je bent 65 jaar.
  7. Je hebt 10 jaar wettelijk verblijf in België
  8. Verkrijging na 10 jaar bezit van staat van Belg.

Kan ik Belg worden?

Je kan Belg worden als je geboren bent in België. Je moet voldoen aan de volgende voorwaarden: je hebt een wettelijk verblijf in België sinds je geboorte. je hebt een verblijfsrecht van onbeperkte duur in België op het moment van je verklaring.

Hoe lang duurt Nationaliteitsverklaring?

De procedure voor een nationaliteitsverklaring duurt ten hoogste 4 maanden. De procureur des konings brengt binnen deze termijn zijn advies uit.

Kan ik als Nederlander Belg worden?

Onder bepaalde voorwaarden kan je als meerderjarige de Belgische nationaliteit aanvragen door een nationaliteitsverklaring in te dienen bij de gemeente. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, kan je via naturalisatie Belg worden. Het is een gunst, geen recht.

Hoe kom ik aan een verblijfsvergunning in Belgie?

Een visum moet u aanvragen bij de Belgische ambassade of het consulaat in het land waar u woont. Als er in het land waar u woont geen Belgische Ambassade of Consulaat is, moet u zich wenden tot de Belgische Ambassade die bevoegd is voor uw land. Meestal is dat in één van de buurlanden.

Welke documenten nodig voor aanvraag Belgische nationaliteit?

een geboorteakte of vervangend document. het bewijs van de betaling van je registratierecht. de huwelijksakte met je Belgische echtgenoot of echtgenote. het bewijs van maatschappelijke integratie.

Hoe verkrijg je nationaliteit?

Het begrip ‘wettelijk verblijf’ is van belang voor de procedure tot verkrijging van de nationaliteit door naturalisatie en door verklaring. Het wettelijk verblijf bevat twee elementen: de duur van het verblijf vóór het indienen van de aanvraag, en het verblijf op het moment van het indienen van de aanvraag.

Wat kost het om Belg te worden?

Je moet 150 euro aan registratierechten betalen voor elke nationaliteitsverklaring. Je betaalt de registratierechten vooraleer je je nationaliteitsverklaring indient.

Hoe word ik een Nederlander?

Er zijn verschillende manieren om Nederlander te worden: automatisch door geboorte als bij de geboorte 1 van uw ouders Nederlander is, adoptie of erkenning. Of via een procedure (optie of naturalisatie). Buitenlanders kunnen na 5 jaar legaal in Nederland wonen het Nederlanderschap aanvragen.

Kan ik als Belg dubbele nationaliteit hebben?

Een persoon kan de dubbele nationaliteit of zelfs meer nationaliteiten bezitten. Er bestaan drie categorieën: Belgen die een vreemde nationaliteit van rechtswege bezitten. Vreemdelingen die vrijwillig de Belgische nationaliteit hebben verkregen en die hun oorspronkelijke nationaliteit behouden.

Hoe lang duurt het om Belgische nationaliteit te krijgen? De naturalisatieprocedure duurt minstens 2 jaar. U kunt terecht bij de burgerlijke stand van uw gemeente voor meer informatie over de voorwaarden en de procedure voor de verkrijging van de Belgische nationaliteit. Wat moet je doen voor de Belgische nationaliteit? Wie komt in aanmerking? Je bent…