Is Agio informeel kapitaal?

Is Agio informeel kapitaal?

Agio is het bedrag aan kapitaal dat de aandeelhouder in de vennootschap stort boven de nominale waarde van de uitgegeven aandelen. Het is geen formele storting maar een informele storting. Een formele storting leidt tot een hoger aandelenkapitaal en dient plaats te vinden via de notaris. Agio is eigen vermogen.

Wat zijn Aandeelhoudersmotieven?

Aandeelhoudersmotieven wil zeggen dat de aandeelhouder voordeel behaalt uit de vermogensverschuiving. Een persoon of rechtspersoon zonder aandelen in de BV (een onafhankelijke derde), zou niet overgaan tot de vermogensverschuiving.

Wat is kapitaal storting?

Het gestort kapitaal is het bedrag dat de aandeelhouders voor hun aandelen hebben betaald aan de BV of NV. Dit bedrag wordt overgemaakt op de bankrekening van de vennootschap. Het gestort kapitaal is dus eigenlijk het vermogen dat daadwerkelijk in de BV aanwezig is en tot haar beschikking heeft.

Is informeel kapitaal aftrekbaar?

Geen aftrek voor aandeelhouder Het doen van een kapitaalstorting leidt in beginsel evenmin tot aftrek bij de aandeelhouder die deze storting doet. Een aanmerkelijkbelanghouder mag wel de verkrijgingsprijs van zijn aanmerkelijk belang verhogen met het bedrag van de storting.

Wat is een Agiostorting?

Een agiostorting is extra kapitaal dat door de aandeelhouders bovenop de nominale waarde van de aandelen gestort wordt. Het bedrag vormt een zogenaamde agioreserve en behoort tot het eigen vermogen van de vennootschap.

Hoe boek je een informele kapitaalstorting?

Van een informele kapitaalstorting is sprake indien (i) kapitaal wordt ingebracht in een vennootschap (ii) waartegenover geen aandelen worden uitgegeven (iii) en welke haar basis vindt in de aandeelhoudersrelatie tussen de overdrager en de verkrijger.

Hoe werkt een Agiostorting?

Bij een agiostorting moet een investeerder de aandelen rechtstreeks van het bedrijf kopen. Dit extra gestorte kapitaal wordt doorgaans als eigen vermogen op de balans geboekt. Een agioreserve kan belast of onbelast aan de aandeelhouders van een vennootschap uitgekeerd worden.

Waarom informele kapitaalstorting?

Onder een informele kapitaalstorting wordt verstaan een bevoordeling van een vennootschap, waartegenover geen aandelen worden uitgegeven en welke zijn oorzaak vindt in de interne verhouding tussen de verkrijgende vennootschap en haar aandeelhouder.

Hoe verwerk je een Agiostorting?

Een agiostorting kan niet gebeuren door simpelweg een overboeking van liquide middelen naar de zakelijke rekening. Een agiostorting op aandelen moet formeel worden geregeld in het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders. Na dit besluit kunnen aandeelhouders het agio storten.

Hoe verwerk je een informele kapitaalstorting?

Zoals hierboven aangegeven gaat het bij een informele kapitaalstorting in beginsel om de overdracht door een aandeelhouder aan de vennootschap waarvan hij de aandelen houdt. De vraag is of een zodanige overdracht onder de werking van artikel 2:204c BW zou kunnen vallen.

Is Agiostorting een informele kapitaalstorting?

Nu een informele kapitaalstorting bij de verkrijgende vennootschap doorgaans als agio wordt geboekt ontstaat door de informele kapitaalstorting een vrij uitkeerbare reserve. Bij de controle van de jaarrekening zal er wellicht enige toetsing van de waardering van de deelneming plaatsvinden.

Is Agio informeel kapitaal? Agio is het bedrag aan kapitaal dat de aandeelhouder in de vennootschap stort boven de nominale waarde van de uitgegeven aandelen. Het is geen formele storting maar een informele storting. Een formele storting leidt tot een hoger aandelenkapitaal en dient plaats te vinden via de notaris. Agio is eigen vermogen. Wat…