Is een bedrijfsnaam vrouwelijk of mannelijk?

Is een bedrijfsnaam vrouwelijk of mannelijk?

Als de naam van een organisatie of een bedrijf een vrouwelijk kernwoord bevat, gebruiken we het bezittelijk voornaamwoord haar om naar de naam te verwijzen. Naar een bedrijfsnaam met een mannelijk of onzijdig kernwoord verwijzen we met zijn.

Is een naam mannelijk of vrouwelijk?

Plaatsnamen zijn niet mannelijk of vrouwelijk, maar onzijdig. Bij onzijdige woorden (het-woorden) hoort niet haar maar zijn. Daarom is Amsterdam en zijn grachten goed. Ook namen van dorpen en landen zijn onzijdig.

Is Apple mannelijk of vrouwelijk?

Dan beschouwen we ze vaak als onzijdig (het-woorden) en gebruik je het bezittelijk voornaamwoord zijn. De voorbeelden maken wat duidelijker wat we bedoelen: Het Texaco van nu is een ander bedrijf dan tien jaar geleden. Het Apple van na het tijdperk Steve Jobs.

Is fabriek mannelijk of vrouwelijk?

Fabriek is een de-woord dat zowel vrouwelijk als mannelijk kan zijn.

Is een bvba vrouwelijk?

Ook als een bedrijfsnaam wordt gevolgd door de afkorting nv (‘naamloze vennootschap’), bv (‘besloten vennootschap’) of bvba (‘besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’), beschouwen we het geheel als onzijdig. De naam van het bedrijf is het kernwoord.

Is Shell mannelijk of vrouwelijk?

De onzijdigheid van bedrijfsnamen wordt duidelijk uit het volgende voorbeeld: 1. Het IBM van tien jaar geleden is zeker niet meer het bedrijf van nu. Daar is overigens weer tegen in te brengen dat met name oudere werknemers spreken van ‘de IBM’, ‘de KLM’ of ‘de Shell’.

Is Frankrijk mannelijk of vrouwelijk?

Namen van steden, landen en werelddelen zijn meestal onzijdig. Een aanwijzing hiervoor is dat we voor die namen het lidwoord het kunnen zetten, bijvoorbeeld: Brugge is het Venetië van het Noorden, het Frankrijk van na de oorlog.

Is een vereniging mannelijk of vrouwelijk?

Vereniging is een vrouwelijk woord. Naar vrouwelijke woorden verwijzen we met haar. De vereniging heeft besloten al haar activiteiten stop te zetten.

Is het bedrijf vrouwelijk?

Bedrijf is een onzijdig woord. Naar onzijdige woorden verwijzen we in de regel met zijn. In de praktijk wordt naar verzamelnamen zoals bedrijf, bestuur of comité ook geregeld met haar verwezen, ook door standaardtaalsprekers.

Hoe weet je of een woord mannelijk of vrouwelijk is?

Onzijdige woorden zijn goed herkenbaar aan het lidwoord het, maar mannelijke en vrouwelijke woorden hebben allebei het lidwoord de. Er zijn zelfs vrij veel de-woorden die niet meer specifiek mannelijk of vrouwelijk zijn. Er staat dan de (v/m) of alleen de in de woordenboeken en -lijsten.

Wat is een fabriek?

Een fabriek, afgeleid van het Latijnse fabrica ‘werkplaats’ en faber ‘handwerksman, ambachtsman’, is een werkplaats, gebouw of vestiging waar iets wordt gefabriceerd oftewel geproduceerd.

Wat is een ander woord voor fabriek?

(-en), werkplaats waar men goederen vervaardigt. als trefwoord met bijbehorende synoniemen: fabriek (zn): bedrijf, firma, industrie, nijverheid, onderneming, productiebedrijf.

Is een bedrijfsnaam vrouwelijk of mannelijk? Als de naam van een organisatie of een bedrijf een vrouwelijk kernwoord bevat, gebruiken we het bezittelijk voornaamwoord haar om naar de naam te verwijzen. Naar een bedrijfsnaam met een mannelijk of onzijdig kernwoord verwijzen we met zijn. Is een naam mannelijk of vrouwelijk? Plaatsnamen zijn niet mannelijk of…