Kan je een uitkering aanvragen als je getrouwd bent?

Kan je een uitkering aanvragen als je getrouwd bent?

Als u een gezamenlijke huishouding met iemand heeft, geldt voor u de bijstandsnorm voor gehuwden/samenwonenden. Het inkomen en vermogen van degene met wie u samenwoont, telt dan mee voor uw recht op een bijstandsuitkering. U kunt met 1 persoon een gezamenlijke huishouding hebben, ook al heeft u meer huisgenoten.

Kan ik een uitkering aanvragen als ik thuis woon?

Of je wel of niet thuis woont, maakt niet uit voor het recht op uitkering. Wel kan, als je 21 jaar of ouder bent en je niet studeert, het feit dat je nog thuis woont van invloed zijn op de hoogte van je uitkering. Dan geldt: hoe meer mensen er thuis wonen, hoe lager je uitkering.

Kan mijn kind een uitkering aanvragen?

Bent u 18, 19 of 20 jaar? Dan zijn volgens de wet uw ouders nog financieel verantwoordelijk voor u. U kunt dan recht hebben op een bijstandsuitkering. Echter is die uitkering dan lager dan voor mensen die 21 jaar of ouder zijn.

Hoeveel bijstand krijg ik als ik bij mijn ouders woon?

Bijstandsnormen

Leefsituatie Leeftijd Hoogte bijstandsnorm
Alleenstaande 21 jaar tot AOW-leeftijd 70% van het netto minimumloon
Alleenstaande ouder 21 jaar tot AOW-leeftijd 70% van het netto minimumloon + extra kindgebonden budget
Jongeren 18 tot 21 jaar Zie tabel met bedragen.

Heb ik recht op een uitkering?

U heeft recht op een WW-uitkering als u: 5 uur of meer van uw arbeidsuren per week verliest en geen recht hebt op loon over die uren; direct beschikbaar bent voor betaald werk; minimaal 26 weken heeft gewerkt in de 36 weken voordat u werkloos werd (wekeneis).

Hoeveel bijstand krijg je als je getrouwd bent?

Ik ben 18, 19 of 20 jaar. Hoe hoog is de uitkering?

Leefvorm bedrag zonder vakantiegeld bedrag met vakantiegeld
Alleenstaande € 252,98 € 266,29
Alleenstaande ouder € 252,98 € 266,29
Gehuwden die beiden 18, 19 of 20 jaar zijn, zonder kinderen € 505,95 € 532,58
Gehuwden die beiden 18, 19 of 20 jaar zijn, met kinderen € 798,74 € 840,78

Heb ik recht op een uitkering als ik van school kom?

Als schoolverlater zonder job ontvang je niet onmiddellijk een inschakelingsuitkering. Voor je deze uitkering ontvangt, moet je eerst de wachttijd of, zoals dit sinds 2012 noemt: de beroepsinschakelingstijd, doorlopen. Elke schoolverlater moet 310 dagen (12 maanden) wachten voor dat hij recht heeft op een uitkering.

Heb ik recht op een bijstandsuitkering?

Voorwaarden algemene bijstand u bent 18 jaar of ouder; u heeft niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien; u kunt geen beroep doen op een andere voorziening of uitkering, waarmee u in uw levensonderhoud kunt voorzien; u zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.

Kun je als schoolverlater een uitkering aanvragen?

Schoolverlaters hebben in ieder geval geen recht op ww. Als u nog nooit heeft gewerkt komt u dus ook niet in aanmerking voor een ww uitkering. Als je nog geen werkervaring hebt dan is het belangrijk om op zoek te gaan naar werk. Waar je eventueel wel recht op hebt als schoolverlater is de WWB (Wet werk en bijstand).

Wat mag mijn kind verdienen als ik een uitkering heb?

Het meerderjarig kind mag dan de eigen inkomsten behouden en dit wordt niet gekort op de bijstandsuitkering van het gezin. Hier zit echter wel een maximum aan; het kind mag niet meer dan € 1.060,00 verdienen. Heeft het kind maandelijks meer inkomen dan dit bedrag, dan wordt het meerdere gekort op de gezinsbijstand.

Hoeveel bijstand voor gezin?

Hoe hoog is de bijstandsuitkering?

Gezinssituatie Norm Hoogte van bijstandsuitkering
Alleenstaande ouder 70% van het netto minimumloon 1.052,32 euro per maand
Alleenstaande in inrichting 50% van het netto minimumloon 366,20 euro per maand
65 plusser aparte norm zie verderop in dit artikel

Kan je een uitkering aanvragen als je getrouwd bent? Als u een gezamenlijke huishouding met iemand heeft, geldt voor u de bijstandsnorm voor gehuwden/samenwonenden. Het inkomen en vermogen van degene met wie u samenwoont, telt dan mee voor uw recht op een bijstandsuitkering. U kunt met 1 persoon een gezamenlijke huishouding hebben, ook al heeft…