Vilken bransch tillhor foretaget?

Vilken bransch tillhör företaget?

Idag är det dock tjänstesektorn som dominerar. De allra flesta företagen, drygt 60 procent, finns inom tjänstesektorn. Här är det detalj- och partihandelsföretag samt företag inom företagsservice (exempelvis konsultbyråer) som utgör den största delen.

Vilka branscher finns i Sverige?

Branscher

  • Ambassader & Internationella Org. ( 200)
  • Avlopp, Avfall, El & Vatten (5 489)
  • Bank, Finans & Försäkring (37 467)
  • Bemanning & Arbetsförmedling (7 599)
  • Bransch-, Arbetsgivar- & Yrkesorg. ( 96 491)
  • Bygg-, Design- & Inredningsverksamhet (152 873)
  • Data, It & Telekommunikation (47 962)
  • Detaljhandel (64 533)

Vilka är de största branscherna i Sverige?

Sett till antal företag är jord-, skogsbruk och fiske den största branschen med cirka 245 000 företag. Därefter följer företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik med 193 000 företag.

Vad finns för branscher?

Exempel på olika branscher Fastighetsbranschen, finansbranschen, dagligvarubranschen, byggnadsbranschen, läkemedelsbranschen, livsmedelsbranschen, spelbranschen och nöjesbranschen.

Vilken bransch tillhör förskollärare?

Inom branschen förskola och skola har Kommunal medlemmar med yrken som barnskötare, dagbarnvårdare, fritidsledare och elevassistent.

Vilken bransch är ICA?

Ica

Huvudkontor Solna, Sverige
Nyckelpersoner Per Strömberg Styrelseordförande
Bransch Detaljhandel
Historia
Grundat 1917 (namnet Ica registrerat 1939)

Vilken bransch har flest anställda i Sverige?

Nationellt ser vi att Vård och omsorg är den bransch där flest finns anställda. Över 720 000 individer arbetade där 2013, av dem var 9 procent (63 000 individer) i åldern 16-24 år. Tillverkningsindustri och Handel är de antalsmässigt största därefter, med 557 000 respektive 547 000 anställda.

Hur många företag är börsnoterade?

Idag har drygt 300 bolag sina aktier noterade på Stockholmsbörsen, vilken i sin tur består av tre underlistor kopplade till bolagens storlek: Large Cap, Mid Cap samt Small Cap.

Vilken bransch har flest anställda?

Vilket företag har störst omsättning?

De 50 största företagen i världen

Rang Företag Omsättning
1 General Motors 1 765 580
2 Wal-Mart Stores 1 668 090
3 Exxon Mobil 1 638 810
4 Ford Motor 1 625 580

Vad är bransch SNI?

Standarden för svensk näringsgrensindelning, SNI, används för att klassificera företag och arbetsställen efter vilken verksamhet de bedriver. SNI är viktig för bland annat ekonomisk statistik.

Vilken bransch går bäst?

Tjänstesektorn upplever den starkaste konjunkturen. I synnerhet Utbildning, Vård och omsorg följt av Övriga konsumenttjänster upplever den starkaste konjunkturen. Hotell- och restaurangverksamhet liksom företagstjänster hade också en högre aktivitetsnivå än genomsnittet för näringslivet.

Vilken bransch tillhör företaget? Idag är det dock tjänstesektorn som dominerar. De allra flesta företagen, drygt 60 procent, finns inom tjänstesektorn. Här är det detalj- och partihandelsföretag samt företag inom företagsservice (exempelvis konsultbyråer) som utgör den största delen. Vilka branscher finns i Sverige? Branscher Ambassader & Internationella Org. ( 200) Avlopp, Avfall, El & Vatten…