Waar gaat geschiedenis over?

Waar gaat geschiedenis over?

Geschiedenis is een vakwetenschap en betekent ook ‘het verleden zelf’. Geschiedenis houdt zich eigenlijk bezig met een studie van gebeurtenissen gebaseerd op tijd. Hierbij onderzoeken we bronnen uit het verleden. Het doel is om meer te weten te komen over dingen die in het verleden gebeurd zijn.

Wat is er gebeurd in de klassieke oudheid?

Gewoonlijk laat men deze periode met Homerus en het begin van de Archaïsche periode van het oude Griekenland, Oudgrieks: Ἑλλάς, beginnen in de 8e eeuw v. Chr. en met de val van het West-Romeinse Rijk eindigen in 476 na Chr. Centraal staat daarbij de geschiedenis van het oude Griekenland en Rome.

Hoeveel periodes zijn er?

In plaats van de klassieke indeling in vijf tijdvakken, van prehistorie tot de moderne tijd, zijn er nu tien tijdvakken. Een lange tijd is de klassieke tijdsindeling veel gebruikt bij het vak geschiedenis.

Hoe vinden we informatie over het verleden?

Je kan onmogelijk naar alle feiten uit het verleden kijken. Meestal bestuderen we een klein groepje feiten die iets met elkaar te maken hebben. Daarom zeggen we dat we de feiten eerst door een “filter” halen.

Wat bedoelen ze met ruimte in de geschiedenis?

De ruimte of de omgeving van de gevonden bronnen bepaalt voor een groot stuk de ontwikkeling van een samenleving. Open of gesloten ruimte kan verwijzen naar het landschap, maar ook naar het soort samenleving. Zo is het leven in een stad veel meer open dan bv. tijdens de middeleeuwen.

Welke volkeren horen bij de klassieke oudheid?

Europese of klassieke oudheid:

 • Oude Grieken.
 • Etrusken.
 • Oude Rome.
 • Kelten.
 • Germanen.
 • Cimmeriërs.
 • Daciërs.

Wat zijn de 5 periodes van geschiedenis?

De prehistorie: vóór 2000 voor Chr. De oude geschiedenis: 2000 voor Chr. De nieuwe of vroegmoderne geschiedenis : 1500 – 1800. De nieuwste of moderne geschiedenis: 1800 – 1945.

Welke tijden zijn er allemaal?

De volledige indeling volgens culturen is in Europa:

 • Prehistorie (… – 3500 v. Chr.)
 • Stroomculturen (3500 v. Chr. – 800 v. Chr.)
 • Klassieke oudheid (800 v. Chr. – 476 n.C.) Griekenland en Romeinen.
 • Middeleeuwen (476 – 1450)
 • Nieuwe Tijd (1492 – 1750)
 • Moderne Tijd (1750 – 1945)
 • Hedendaagse geschiedenis (1945 – …)

Welk land was als eerste op de wereld?

Ik denk dat dat Egypte is wat het oudste land is wat nog steeds ook als land erkend wordt. Het oude Egypte is opgericht rond 3150 voor Christus. Zie link. Mesopotamië is een gebied in Irak wat een historie heeft van ongeveer 6000 voor Christus maar dus niet meer bestaat.

Waar gaat geschiedenis over? Geschiedenis is een vakwetenschap en betekent ook ‘het verleden zelf’. Geschiedenis houdt zich eigenlijk bezig met een studie van gebeurtenissen gebaseerd op tijd. Hierbij onderzoeken we bronnen uit het verleden. Het doel is om meer te weten te komen over dingen die in het verleden gebeurd zijn. Wat is er gebeurd…