Waar staat PGGM voor?

Waar staat PGGM voor?

PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk. We bieden onze klanten pensioenbeheer, vermogensbeheer en bestuursadvisering. PGGM beheert de pensioenen van verschillende pensioenfondsen, de daarbij aangesloten werkgevers en hun werknemers.

Wat is het verschil tussen PGGM en PFZW?

Tot 1 januari 2008 opereerde PFZW onder de naam PGGM. Daarom werd bij PGGM de uitvoering van de pensioenen afgesplitst van het pensioenfonds. De uitvoeringsorganisatie ging verder onder de naam PGGM en het pensioenfonds heet sindsdien PFZW.

Is PGGM hetzelfde als zorg en welzijn?

PGGM is een Nederlandse pensioenuitvoeringsorganisatie. Op 1 januari 2008 werd PGGM als zelfstandige uitvoeringsorganisatie afgescheiden van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), waar het tot die tijd onderdeel van was (en dat tot die tijd ook de naam PGGM voerde). PGGM is nog steeds de pensioenuitvoerder van PFZW.

Welk pensioenfonds Zorg?

PFZW is verantwoordelijk voor het pensioenbeleid en het pensioenvermogen van ruim 2,9 miljoen (oud-) werknemers in de sector zorg en welzijn. Eind 2020 bedroeg het belegd vermogen van het pensioenfonds €253,9 miljard.

Wat is het doel van een pensioenfonds?

Een pensioenfonds is een organisatie die zich ten doel stelt om volgens een pensioenregeling na pensionering uitkeringen (pensioen) te doen aan deelnemers aan het fonds, die daartegenover, gedurende hun werkzame leven, pensioenpremie hebben betaald.

Wat is een flex pensioen?

Wat is Flexpensioen? Flexpensioen was bedoeld om eerder te kunnen stoppen met werken. Meestal is het beter om het ouderdomspensioen te gebruiken om eerder te stoppen met werken. Daarom wordt het Flexpensioen op uw 60e automatisch omgezet in ouderdomspensioen.

Wat is zorg en welzijn?

Zorg gaat uit van een beperking, welzijn van de eigen kracht. Enkele grote welzijnsondernemingen daargelaten kan welzijn opereren op kleine schaal en heeft de zorg meestal grote omvang nodig om efficiënt te kunnen werken.

Wie vallen onder PFZW?

Intramurale en/of extramurale zorg verpleging. begeleiding. behandeling en/of medisch specialistische zorg (inclusief medisch geïndiceerde diagnostisering) al dan niet door (vrij gevestigde) medisch specialisten.

Hoeveel pensioen zorg en welzijn?

U bouwt per jaar 1,75% ouderdomspensioen op en 0,625% partnerpensioen. U ontvangt uw ouderdomspensioen van PFZW vanaf het moment dat uw AOW ingaat. Uw pensioen ontvangt u iedere maand op uw rekening.

Wat doen pensioenfondsen met geld?

Wij beleggen uw premie voor (n)u, voor later! We beleggen in bijvoorbeeld vastrentende waarden en aandelen. Als we niet zouden beleggen, zou u minder pensioen krijgen of een hogere premie moeten betalen. Kortom: door te beleggen, willen we ervoor zorgen dat u (later) genoeg pensioen krijgt.

Wat is een bedrijfspensioenfonds?

Een bedrijfspensioenfonds is een pensioenfonds dat door een onderneming opgericht is en dat het pensioen van de werknemers van die onderneming verzorgd. Voor ieder pensioenfonds geldt dat deze moet voldoen aan een groot aantal regels zoals beschreven in de Pensioenwet.

Hoeveel prepensioen?

Je prepensioen eerder of later laten ingaan Later: je kunt je prepensioen tussen je 62ste en 65ste laten ingaan. Als je minder gaat werken heeft dat als gevolg dat je prepensioen gedeeltelijk ingaat. Vitaliteitsregeling en prepensioen: maak je gebruik van vitaliteitsregeling dan gaat je prepensioen ook voor 20% in.

Waar staat PGGM voor? PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk. We bieden onze klanten pensioenbeheer, vermogensbeheer en bestuursadvisering. PGGM beheert de pensioenen van verschillende pensioenfondsen, de daarbij aangesloten werkgevers en hun werknemers. Wat is het verschil tussen PGGM en PFZW? Tot 1 januari 2008 opereerde PFZW onder de naam PGGM. Daarom werd bij PGGM…