Wat als ik te laat naar de autokeuring gaan?

Wat als ik te laat naar de autokeuring gaan?

Wanneer u geen geldig keuringsbewijs kan of wil voorleggen dan kan u worden gedagvaard voor de politierechtbank. U riskeert dan te worden veroordeeld tot: Gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden. Geldboete van minimaal 80 euro tot maximaal 80.000 euro.

Hoeveel boete als je te laat autokeuring?

In de eerste maand 8,40. Tijdens de tweede en derde maand 12,00. Tijdens de vierde, vijfde en zesde maand 18,00. Na de zesde maand 30,00.

Hoe lang mag je rijden met een verlopen APK?

Een auto mag wel tot 2 maanden na vervaldatum van de laatste goedkeuring ongekeurd langs de weg staan (en dus niet rijden). Zolang er niet met de auto wordt gereden kan er pas na de oude vervaldatum plus 2 maanden worden beboet voor het overtreden van de keuringsplicht.

Kan je autokeuring uitstellen?

Als u uw voertuig niet op tijd kunt laten keuren, dan moet u dit nergens melden. Uitstel vragen is helaas niet mogelijk.

Hoe lang is autokeuring geldig?

De eerste van de periodieke keuring dient plaats te vinden ten laatste op de datum waarop het voertuig 4 jaar wordt. Nadien bedraagt de basisperiodiciteit tussen de opeenvolgende periodieke keuringen in principe 1 jaar.

Wat indien te laat voor herkeuring?

De herkeuring moet verplicht plaatsvinden in hetzelfde keuringscentrum als het centrum dat het keuringsbewijs heeft afgeleverd. Indien het voertuig niet op tijd wordt voorgereden zal naargelang de termijn vermeld op het keuringsbewijs een nieuwe volledige keuring plaatshebben in plaats van een eenvoudige herkeuring.

Hoe lang is een keuringsbewijs geldig?

Indien al deze voorwaarden vervuld zijn, wordt voor het voertuig een keuringsbewijs met een geldigheidsduur van 2 jaar uitgereikt. De voertuigen die niet aan de hierboven vermelde voorwaarden voldoen, kunnen hiervan niet genieten en moeten jaarlijks voorgereden worden.

Hoelang mag APK verlopen zijn 2021?

De APK mag 2 maanden verlopen zijn. Dit is voor alle auto’s het gevalRed je het niet om je auto binnen 2 maanden te keuren, bijvoorbeeld om dat deze gerestaureerd wordt of je op onderdelen wacht dan kun je de auto schorsen. De APK plicht gaat pas weer in wanneer de auto ontschorst is.

Hoe lang is een autokeuring geldig?

Hoe vaak moet je naar de autokeuring?

De eerste APK keuring moet gedaan worden wanneer de auto 4 jaar oud is. De tweede keuring vindt plaats als de auto 6 jaar oud is, de derde vindt plaats wanneer de auto 8 jaar is. Daarna zal de APK jaarlijks moeten worden uitgevoerd. De eerste APK keuring moet gebeuren wanneer de auto 3 jaar oud is, daarna elk jaar.

Hoe vaak moet je naar de keuring?

Na die eerste keuring moet je wagen jaarlijks gekeurd worden. Als je voertuig niet aan de normen voldoet, moet je hem natuurlijk laten herkeuren. Is je voertuig maximaal zes jaar oud, heeft hij nog geen 100.000 km op de teller staan en biedt je hem volledig in orde aan op de keuring?

Hoe lang duurt een herkeuring?

U moet uw voertuig binnen de 15 dagen opnieuw voorrijden bij de keuring. Zolang de gebreken niet hersteld zijn, mag het voertuig zich niet meer op de openbare weg begeven, behalve voor proefritten of om naar de keuring te rijden. Gebreken zijn zo ernstig dat het voertuig voorlopig niet tot het verkeer toegelaten wordt.

Wat als ik te laat naar de autokeuring gaan? Wanneer u geen geldig keuringsbewijs kan of wil voorleggen dan kan u worden gedagvaard voor de politierechtbank. U riskeert dan te worden veroordeeld tot: Gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden. Geldboete van minimaal 80 euro tot maximaal 80.000 euro. Hoeveel boete als je te laat…