Wat betekent de puntjes op de i zetten?

Wat betekent de puntjes op de i zetten?

Wie de puntjes op de i zet, gaat zeer nauwkeurig te werk, bijvoorbeeld door ook de (laatste) kleine onjuistheden in een tekst op te sporen en te verbeteren. Maar de puntjes op de i zetten kan ook in het algemeen worden gebruikt in de betekenissen ‘vervolmaken’ en ‘tot in detail uitwerken’.

Is tussenvoegsel onderdeel van achternaam?

Een tussenvoegsel of voorvoegsel (beide termen hebben hun voor- en nadelen) is een deel van sommige eigennamen; meestal hoort het bij de familienaam.

Wat zijn de initialen van mijn naam?

Een initiaal is de beginletter van een woord, zin, alinea of hoofdstuk. Het woord initiaal komt uit het Latijn van initium, begin, en betekent: Aan het begin staand. De in hoofdletters geschreven naam en voornaam van een persoon wordt ook onder het begrip initialen gerekend.

Wat zijn de voorletters van je naam?

Een voorletter is een afkorting van een voornaam, die in adressering veel wordt gebruikt. De voorletters geven in combinatie met de achternaam meestal een duidelijk onderscheid tussen leden van hetzelfde gezin of dezelfde familie.

Hoe noem je de puntjes op de i?

Het trema of deelteken is een diakritisch teken in de vorm van twee punten die, naast elkaar, boven een klinker geplaatst worden. Als het trema op de letter i geplaatst wordt, vervalt de gewone punt en wordt deze vervangen door het trema.

Hoe noem je iemand die de puntjes op de i zet?

Maar hoe heet dat puntje op de letter i eigenlijk? Dat puntje noemen we een tittel. De tittel kwam voor het eerst voor in oude Latijnse manuscripten uit de elfde eeuw.

Is tussenvoegsel met hoofdletter?

In Nederlandse namen krijgen tussenvoegsels als van, de en der geen hoofdletter als er een ander deel van de naam – de voornaam, voorletters, naam van de partner – voor staat. Ook na een adellijke titel krijgt het tussenvoegsel geen hoofdletter: baron en barones de Raet-van Rossem en graaf van Gronsveld.

Wat is het verschil tussen voorvoegsel en tussenvoegsel?

Kortom: zowel voor tussenvoegsels als voor voorvoegsels is iets te zeggen. Onze Taal gebruikt zelf meestal de term tussenvoegsels, omdat voorvoegsels in de taalkunde ook een andere betekenis heeft. Voorvoegsels zijn niet-zelfstandige delen van woorden, zoals her- in herontdekken en ver- in verwonderd.

Hoe kort je initialen af?

In principe krijgt iedereen per voornaam één voorletter. Voornamen worden gescheiden door een spatie. Wie Jan Willem als voornamen heeft, heeft dus als voorletters J.W. Als er een streepje tussen de delen van de naam staat, gaat het feitelijk om één naam.

Wat wil initialen zeggen?

Uitspraak: [iniˈ(t)ʃalə(n)] eerste letter van je (eerste) voornaam en van je achternaam Voorbeeld: `In de krant worden criminelen vaak alleen met hun initialen ve… Versierde kapitalen worden initialen genoemd.

Hoe vul je naam en voorletters in?

Naam met voorletters: Eerst achternaam invullen, vervolgens de voorletters van het lid. Bij een uit ver- schillende woorden samengestelde achternaam éérst het hoofdwoord van de naam opgeven, vervolgens de voorletters en daarna de overige delen van de achternaam.

Wat is de roepnaam?

naamw. (m.) Uitspraak: [ˈrupnam] Verbuigingen: roep|namen (meerv.) voornaam waarmee je iemand aanspreekt Voorbeeld: `Hij heet Frederik, maar zijn roepnaam is Fred.

Wat betekent de puntjes op de i zetten? Wie de puntjes op de i zet, gaat zeer nauwkeurig te werk, bijvoorbeeld door ook de (laatste) kleine onjuistheden in een tekst op te sporen en te verbeteren. Maar de puntjes op de i zetten kan ook in het algemeen worden gebruikt in de betekenissen ‘vervolmaken’ en…