Wat gebeurt er bij een surseance van betaling?

Wat gebeurt er bij een surseance van betaling?

Hoe werkt surseance van betaling? Het principe is simpel: de ondernemer vraagt surseance van betaling aan, waarna hij een bewindvoerder krijgt, hij tijdelijk zijn schulden niet hoeft te betalen en (op enkele uitzonderingen na) alle beslagleggingen moeten worden stopgezet. De druk is dus even van de ketel.

Wat betekent in surseance?

Surseance van betaling (vóór 1996 geschreven als surséance van betaling) is een uitstel van betaling. Surseance kan men aanvragen bij de rechter. Deze kan als aan diverse criteria wordt voldaan een beschikking afgeven, die bepaalt dat gedurende een bepaalde tijd de schuldeisers niet betaald hoeven te worden.

Wat is faillissementsbescherming?

Wanneer een schuldenaar niet meer in staat is aan zijn financiele verplichtingen te voldoen, of (bewust) is opgehouden met het betalen van zijn schulden, dan kan door de schuldeisers via een advocaat een faillissement worden aangevraagd.

Wat is voorlopige surseance van betaling?

Voorlopig houdt in dat vooreerst de surseance van betaling wordt verleend tot dat de crediteuren hebben ingestemd met het definitief verlenen ervan. Meestal is dit een periode van ongeveer twee of drie maanden.

Wat is de taak van de curator?

Taken curator De curator neemt beslissingen over geld en goederen (financiële zaken). En over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene (persoonlijke verzorging).

Wat voor opleiding heeft een curator?

Er is geen specifieke opleiding die vereist is om curator te worden. Er bestaat wel een postacademische beroepsopleiding insolventierecht.

Wat is paulianeus handelen?

De Faillissementswet heeft als uitgangspunt dat wanneer een schuldenaar weet dat een faillissement niet meer te voorkomen is, alle schuldeisers gelijk moeten worden behandeld. De curator kan transacties die daarmee in strijd zijn vernietigen. Dit benadelend handelen wordt paulianeus handelen genoemd.

Wat gebeurt er bij een surseance van betaling? Hoe werkt surseance van betaling? Het principe is simpel: de ondernemer vraagt surseance van betaling aan, waarna hij een bewindvoerder krijgt, hij tijdelijk zijn schulden niet hoeft te betalen en (op enkele uitzonderingen na) alle beslagleggingen moeten worden stopgezet. De druk is dus even van de ketel.…