Wat heb je nodig om kind te erkennen?

Wat heb je nodig om kind te erkennen?

Voorwaarden erkenning Je bent 16 jaar of ouder. Je hebt toestemming van de moeder. Dit kan ze doen door schriftelijk toestemming te geven of door mee te gaan naar het gemeentehuis. Als je kind tussen de 12 en 16 jaar is, heb je ook toestemming van je kind nodig.

Wat is kind erkennen?

U kunt uw kind erkennen als u aangifte van de geboorte doet. U doet aangifte in de gemeente waar het kind is geboren. Als de moeder niet meekomt, moet zij voor de erkenning schriftelijke toestemming geven.

Welke weken moet jij je kind erkennen?

Wanneer jullie dit wel willen, is het zaak om al in de zwangerschap de baby te erkennen. Dit doe je door samen naar de burgerlijke stand te gaan en daar vast te laten leggen dat jullie de ouders zijn. Probeer dit voor 24 weken zwangerschap te doen.

Wat houd een erkenning in?

De erkenning van een kind betekent het volgende: Tussen u en uw kind ontstaat een juridische band (familierechtelijke betrekking). U en het kind worden elkaars wettelijke erfgenamen. U kiest (met de moeder) op het moment van erkenning de achternaam van uw kind.

Waarom erkenning voor de geboorte?

Door die erkenning maak je duidelijk dat er een band van vaderschap of (mee)moederschap bestaat tussen jezelf en een kind en heb je dezelfde rechten en plichten ten opzichte van het kind als je partner. De erkenning gebeurt automatisch in het geval van een huwelijk tussen de moeder en de vader of meemoeder.

Wat wordt bedoeld met erkenning?

Erkenning is een term die in het familierecht gebruikt wordt in de betekenis van de wettelijke erkenning van een kind. Door de erkenning ontstaan er familierechtelijke betrekkingen tussen erkenner en het kind. De man kan dan als vader worden betiteld, de vrouw als moeder.

Wat gebeurt er als je je kind niet erkend?

Wenst de vader het kind niet te erkennen, dan kan de moeder een procedure starten tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. Al is de biologische vader als verwekker van het kind van rechtswege verplicht alimentatie te betalen, is in de praktijk vereist dat het vaderschap gerechtelijk wordt vastgesteld.

Waarom kind erkennen voor geboorte?

Waarom zou ik een kind willen erkennen? Door erkenning wordt u juridisch erkend als ouder. Er ontstaat, zoals de wet het omschrijft, een ‘familierechtelijke betrekking’ tussen het kind en de persoon die het kind erkent. Door het zijn van ‘juridisch ouder’ krijgt u verschillende rechten en plichten.

Welke rechten heeft een vader die zijn kind niet erkend heeft?

In artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens staat het begrip family life omschreven. Het houdt in dat iedereen die in een nauwe betrekking staat tot het kind, recht heeft op omgang. Dit geldt dus ook voor de biologische vader, zelfs als erkenning niet heeft plaatsgevonden.

Wat heb je nodig om kind te erkennen? Voorwaarden erkenning Je bent 16 jaar of ouder. Je hebt toestemming van de moeder. Dit kan ze doen door schriftelijk toestemming te geven of door mee te gaan naar het gemeentehuis. Als je kind tussen de 12 en 16 jaar is, heb je ook toestemming van je…