Wat is een domein grafiek?

Wat is een domein grafiek?

Het domein van een functie is de verzameling van alle mogelijke x-waarden waarvoor er een functiewaarde bestaat. Het beeld van een functie is de verzameling van alle mogelijke functiewaarden. Het domein van een functie lees je af op een grafiek door de grafiek te projecteren op de x-as.

Wat is een bereik grafiek?

In de wiskunde is het bereik van een functie de verzameling van alle voorkomende functiewaarden. Als de grafiek van een functie in een cartesisch coördinatenstelsel wordt getekend, wordt het bereik gewoonlijk weergegeven op de y-as. …

Hoe bepaal je het domein?

Het domein van een functie bestaat uit alle originelen. Dat betekent dat het domein bestaat uit alle waarden van x waarvoor ook een y-waarde is. Het domein is dus het interval op de x-as. Het bereik van een functie bestaat uit alle functiewaarden.

Wat betekent het domein?

domein – zelfstandig naamwoord uitspraak: do-mein 1. gedeelte van het land, stuk land ♢ dit stuk land hoort bij de kroondomeinen 2.

Wat is een domein geschiedenis?

Onder Domeinen worden in de loop der eeuwen in het algemeen verstaan de eigendommen van een hoogste machtshebber in een bepaald gebied. Aanvankelijk was dat een landsheer, graaf of ambachtsheer, bij een opkomende staatsvorming vaak overgaand op de gewestelijke Staten en later op de nationale staat.

Wat is het bereik Excel?

Met celbereik (of cell range) wordt een selectie, of een verzameling van cellen in een spreadsheet aangeduid. Deze selectie is doorgaans symmetrisch (vierkant), maar kan even goed uit een verzameling van losse (niet aan elkaar grenzende) cellen bestaan.

Hoe bereken je de top van een grafiek?

De top van een parabool kun je berekenen door eerst de x-coördinaat te berekenen en vervolgens de y-coördinaat die hierbij hoort. De x-coördinaat kun je berekenen met de volgende formule: xtop = -b/(2a), waarbij je a en b uit de formule haalt.

Wat is een domein grafiek? Het domein van een functie is de verzameling van alle mogelijke x-waarden waarvoor er een functiewaarde bestaat. Het beeld van een functie is de verzameling van alle mogelijke functiewaarden. Het domein van een functie lees je af op een grafiek door de grafiek te projecteren op de x-as. Wat is…