Wat kost het om vervuilde grond af te voeren?

Wat kost het om vervuilde grond af te voeren?

Kosten afgraven en afvoeren grond

Prijsopbouw: Prijs en eenheid
Huren container € 175,- tot € 600,- per container
Grond afgraven circa € 700,- per 20 kuub
Grond afvoeren € 12,50 tot € 17,50 per m²
Meerprijs afvoeren vervuilde grond € 10,- tot € 30,- per kuub

Waarom grond saneren?

Wanneer uw grond vervuild is, kan het zijn dat u uw grond moet saneren. Bodemsanering is het beperken en zoveel mogelijk ongedaan maken van de (dreigende) verontreiniging en de directe gevolgen daarvan. Deze laag voorkomt dat u in contact komt met de verontreinigde grond.

Wat kost een bodemonderzoek?

Hoeveel kosten de onderzoeken? Op dit moment kost een verkennend bodemonderzoek gemiddeld 5.000 euro, net als een gedetailleerd bodemonderzoek. Voor een risico-onderzoek moet men ongeveer 3.000 euro rekenen.

Waar vervuilde grond afvoeren?

Voor de afvoer of aanvoer van verontreinigde aarde moet u een beroep doen op een erkende ophaler. Sommige containerparken aanvaarden (samen met het bouw- en sloopafval of groenafval) wel beperkte hoeveelheden niet-verontreinigde aarde of teelaarde.

Hoeveel grond mag je Afvoeren?

Kortom: er mag geen grote hoeveelheden grond worden vervoerd als de PFAS-waarde niet bekend is. Ben je van plan om meer dan 50m3 aan grond af te voeren of te verplaatsen? Dan hebt je als particulier te maken met PFAS en hebt je een plicht om het te (digitaal) te melden bij Meldpunt bodemkwaliteit.

Wat kost een kuub puin afvoeren?

Deze afvalcontainer wordt gebruikt voor het afvoeren van de afvalstroom: bouwafval en sloopafval. In de meeste gevallen huren mensen een 6m³ bouwafval container. De gemiddelde containerhuurprijs in Nederland voor een bouw en sloopafval container van 6 kuub ligt rond de 290 euro.

Hoe lang duurt bodemsanering?

Hoelang duurt het? Ongeveer 6 maanden. Voor de verschillende beschikkingen zijn verschillende levertijden: Beschikking geval van ernstige bodemverontreiniging en/of saneringsplan: 15 weken na ontvangst van uw aanvraag.

Wat is een sanering?

Saneren is het verbeteren door wat verouderd en vervallen is, te verwijderen. Saneren houdt in dat iets op orde wordt gebracht of dat iets gezond wordt gemaakt.

Wie betaalt saneringskosten?

De saneringsplichtige moet deze kosten betalen. In bepaalde gevallen kan een derde partij, bv. de verwerver van de grond of de OVAM de uitvoering van de saneringsplicht overnemen na de nodige afspraken. Zo kan de OVAM optreden als saneringswillige, waarbij de kosten van de sanering vooraf of nadien worden verrekend.

Wat is oriënterend bodemonderzoek?

In het oriënterend bodemonderzoek onderzoekt men de bodemtoestand van een grond. In de eerste plaats neemt de bodemsaneringsdeskundige de nodige grond- en grondwaterstalen ter hoogte van de ‘risicozones’.

Waar kan je met grond naartoe?

Op zich is potgrond een perfect herbruikbare en composteerbare substantie, dus gooi ze zeker niet bij het restafval!

  • Je mag pure potgrond aanbieden als groenafval in het inzamelpark.
  • Je kan kleine hoeveelheden potgrond ook meegeven met de vuilniswagen in de GFT-bak of –zak.

Wat kost een kuub grond afvoeren?

Wat kost grond afvoeren?

Soort klus Gemiddelde prijs Eenheid
Huren container € 175,- tot € 600,- per container
Afvoeren circa € 700,- 20 kuub
Uitgraven en afvoeren € 12,50 tot € 17,50 per m2
Meerprijs afvoeren vervuilde grond € 10,- tot € 30,- per kuub

Wat kost de ontwatering van verwijderde grond?

Kosten voorbehandeling verwijderde grond. Natuurlijke ontwatering: circa € 15,– à € 30,–/ton. Geforceerde ontwatering: circa € 8,– à € 10,–/ton. Zeven: € 2,– à € 4,–/ton.

Hoeveel is de saneringskosten?

Controle op het saneringsresultaat: kosten van milieukundige begeleiding en analyses. Controle van de ontgraven of af te voeren grond: circa € 10,– à € 20,–/ton.

Wat kost controle op het saneringsresultaat?

Kosten controle op het saneringsresultaat. Controle op het saneringsresultaat: kosten van milieukundige begeleiding en analyses. Controle van de ontgraven of af te voeren grond: circa € 10,– à € 20,–/ton.

Wat kost het om vervuilde grond af te voeren? Kosten afgraven en afvoeren grond Prijsopbouw: Prijs en eenheid Huren container € 175,- tot € 600,- per container Grond afgraven circa € 700,- per 20 kuub Grond afvoeren € 12,50 tot € 17,50 per m² Meerprijs afvoeren vervuilde grond € 10,- tot € 30,- per kuub…