Wat moet je regelen bij onbetaald verlof?

Wat moet je regelen bij onbetaald verlof?

Over een sabbatical kun je zelf afspraken maken met je werknemer. Hoe geef ik onbetaald verlof? Zet in onderling overleg een aantal duidelijke afspraken op papier. Denk aan de volgende aandachtspunten: vervanging, periode, loon, arbeidsvoorwaarden, vakantiedagen, pensioenopbouw, ziekte en ontslag.

Heb je recht op onbetaald verlof?

Verlof zonder wedde of onbetaald verlof is geen recht. U kunt alleen maar onbetaald verlof nemen als uw werkgever ermee akkoord gaat. In dat geval komt u beiden overeen de arbeidsovereenkomst tijdelijk te schorsen en spreekt u af onder welke voorwaarden die schorsing gebeurt.

Kan ik onbetaald verlof nemen tijdens opzegperiode?

Wanneer je baas een eind heeft gemaakt aan de arbeidsovereenkomst, dan kan je verlof nemen. Dan zal de opzegtermijn voor de periode van je verlof wel worden onderbroken. Dat betekent dat je dus wel verlof kan nemen tijdens je opzegtermijn, maar die verlofdagen dus niet meetellen voor je opzegtermijn.

Hoeveel onbetaald verlof mag ik nemen?

Je kunt per kalenderjaar maximaal 20 werkdagen onbetaald verlof nemen. Dit kan in de vorm van halve of volle dagen. Die 20 dagen worden wel in verhouding verminderd als je: deeltijds werkt (bijvoorbeeld door opname van een verlof voor deeltijdse prestaties, een deeltijds zorgkrediet of deeltijds federaal zorgverlof)

Wat kost een dag onbetaald verlof?

Berekening kosten één verlofdag

Accountantsbureau € 3.000 x 14,04 : 221 = € 191
Universiteit (incl. VT + 2%) € 3.000 x 5 : 100 = € 150
Organisatie draadloze telefonie € 3.000 : 165 x 8 = € 145
Arbodienst € 3.000 : 173 x 8 = € 138
ICT-bedrijf (salaris per 4 weken) € 2.760 (3.000 x 92%) : 160 x 8 = € 138

Hoeveel dagen recht op onbetaald verlof?

Heeft onbetaald verlof invloed op WW uitkering?

Onbetaald verlof en werkloosheid Het verlof houdt op als je werkloos raakt. Je hebt dan recht op een WW-uitkering. Als je verlofperiode korter is dan 18 maanden, heeft het verlof geen invloed op de hoogte en duur van de WW-uitkering.

Hoeveel recht op onbetaald verlof?

Heeft onbetaald verlof invloed op verlof volgend jaar?

Vergeet niet dat de extra onbetaalde vakantiedagen die je nu neemt, effect kunnen hebben op het aantal betaalde vakantiedagen dat je volgend jaar zou hebben. Je jaarlijkse vakantie wordt berekend op het aantal effectief gewerkte dagen. Neem je onbetaald verlof dan zijn dat er dus minder dan dat je normaal zou werken.

Wat moet je regelen bij onbetaald verlof? Over een sabbatical kun je zelf afspraken maken met je werknemer. Hoe geef ik onbetaald verlof? Zet in onderling overleg een aantal duidelijke afspraken op papier. Denk aan de volgende aandachtspunten: vervanging, periode, loon, arbeidsvoorwaarden, vakantiedagen, pensioenopbouw, ziekte en ontslag. Heb je recht op onbetaald verlof? Verlof zonder…