Wat wordt er bedoeld met duurzaam?

Wat wordt er bedoeld met duurzaam?

Duurzaamheid is het zorgen voor evenwicht tussen mens, milieu en economie om de aarde niet uit te putten. Voor nu, maar ook voor de komende generaties. Het voorzien in onze eigen behoeften moet dus in evenwicht zijn met dat wat de aarde aankan.

Wat betekent duurzaamheid eigenlijk?

Duurzaam betekent onder meer ‘geproduceerd of verkregen op een manier die het milieu en de natuur zo min mogelijk belast’, ‘het milieu zo min mogelijk belastend’. Kortom: ‘relatief milieuvriendelijk’, ‘grondstofbesparend’.

Wat is duurzaamheid voor jou?

Duurzaamheid betekent dat je rekening houdt met wat mensen, die na jou leven, nodig hebben zodat ook zij fijn op deze aarde kunnen leven. Duurzaamheid betekent niets meer en niets minder dan ‘blije mensen op een gezonde aarde’ en ‘er is altijd genoeg voor iedereen’.

Wat zijn duurzaamheidsmaatregelen?

Ten eerste beschrijft een duurzaamheidsbeleid de doelen die een woningcorporatie heeft als het gaat om duurzaamheid en energiebesparing. Voorbeelden zijn energiebesparende maatregelen voor woningen, maar denk ook aan duurzaam gebruik van materialen en een duurzame bedrijfsvoering.

Wat is duurzaam wikikids?

Duurzaamheid is een breed begrip, maar het komt er in het kort op neer dat in een duurzame wereld mens (people), milieu (planet) en economie (profit) met elkaar in evenwicht zijn, zodat we de aarde niet uitputten. Bij duurzaamheid kan de aarde ook op langere termijn het totaal van onze consumptie dragen.

Wat is duurzame hulp?

Duurzaamheid is het bestendig omgaan met de hulpbronnen waarmee de welvaart wordt voortgebracht. Grondstoffen kunnen namelijk opraken, en zowel de opnamecapaciteit van de atmosfeer als de natuur zelf kent haar grenzen. In de ecologie komt de term duurzaamheid ook veel voor.

Wat is duurzame mode?

Duurzame kleding is een verzamelnaam voor kleding die geproduceerd is zonder mens, dier, of milieu te schaden. De kledingindustrie een van de meest vervuilende en mensonterende industrieën ter wereld. Slechts 1% van alle kleding wordt eerlijk geproduceerd.

Waar is duurzaamheid goed voor?

Duurzaamheid beschermt onze natuurlijke omgeving en de ecologische en menselijke gezondheid. Daarnaast wordt door het verduurzamen de innovatie gestimuleerd en tegelijkertijd proberen we onze manier van leven niet in gevaar te brengen.

Wat is belangrijk bij duurzaamheid?

‘Duurzaamheid’ betekent dat toekomstige generaties op dezelfde manier kunnen leven als wij nu. Daarvoor moeten we de wereld net zo schoon achterlaten als deze nu is. We kunnen op dezelfde manier doorgaan met het verbruiken van grondstoffen en het produceren van afval.

Wat is duurzaam geproduceerd vlees?

Vlees moet duurzaam geproduceerd worden: met oog voor het milieu, voor het grondstof- en energiegebruik en de omgeving. Dat geldt voor veehouderij tot en met de verwerkende bedrijven. Vlees kan alleen duurzaam zijn als het maatschappelijk verantwoord is geproduceerd.

Wat stimuleert de overheid?

De overheid stimuleert bedrijven die vernieuwende producten ontwikkelen. Bijvoorbeeld via een belastingvoordeel, innovatiekrediet of subsidie.

Wat wordt er bedoeld met duurzaam? Duurzaamheid is het zorgen voor evenwicht tussen mens, milieu en economie om de aarde niet uit te putten. Voor nu, maar ook voor de komende generaties. Het voorzien in onze eigen behoeften moet dus in evenwicht zijn met dat wat de aarde aankan. Wat betekent duurzaamheid eigenlijk? Duurzaam betekent…