Welke opleiding na de mavo?

Welke opleiding na de mavo?

Met een vmbo-diploma kun je naar het mbo of naar de havo. Dit hangt af van de leerweg waarin je eindexamen doet. De nieuwe school mag toelatingseisen stellen. Heb je de theoretische leerweg (vmbo-t) of de gemengde leerweg (vmbo-gl) gevolgd, dan kun je daarna een middenkaderopleiding of vakopleiding volgen in het mbo.

Welk MBO-niveau is VeVa?

De mbo-opleiding Veiligheid & Vakmanschap (VeVa) bereidt jongeren voor op een baan binnen de krijgsmacht. Heb je een vmbo-diploma op zak of bijna? Dan is deze opleiding op mbo-niveau 2, 3 of 4 een prima opstap. Voor een baan als soldaat, matroos, marinier, korporaal of als onderofficier.

Welke opleiding heb je nodig voor marine?

Om marinier te worden, moet iedereen de Elementaire Militaire Vorming Mariniers (EMV Marns) doorlopen op de Van Ghentkazerne in Rotterdam. Hier leer je de militaire basisvaardigheden en denken en werken als een marinier.

Wat kan je doen na de mavo?

Er zijn veel leerlingen die nog heel erg twijfelen over wat ze moeten doen na de middelbare school. De meest gangbare keuze is een vervolgopleiding op het MBO, HBO of de universiteit te volgen.

Welke opleiding na vmbo basis?

Na het vmbo gaan veel leerlingen naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) om een beroep te leren. Leerlingen die naar het mbo willen moeten zich uiterlijk 1 april aanmelden bij de mbo-opleiding. Dan hebben ze recht op een studiekeuzeadvies. En op toelating tot de opleiding van hun keuze als ze aan de eisen voldoen.

Is Veva BOL of BBL?

Voor het volgen van de VEVA-opleiding betaal je het wettelijke lesgeld voor de voltijd beroepsopleidende leerweg (BOL).

Hoe duur is een Veva-opleiding?

Wat zijn de kosten van de opleiding? De wettelijke kosten voor het lesgeld zijn wettelijk bepaald. Als je onder de 18 bent, betaal je overigens helemaal geen lesgeld. Verder kent elk ROC specifieke kosten voor de VeVa-opleiding (voor bijvoorbeeld readers, laptop, toelatingstesten en eventueel een schooluniform).

Welk niveau heb je nodig om militair te worden?

Na je VMBO kun je ook direct bij Defensie solliciteren. Als je als militair in dienst treedt, doe je in elk geval twee opleidingen: de algemene militaire opleiding waarin je militaire kennis en vaardigheden opdoet, en een vaktechnische opleiding waarin je je voorbereidt op je toekomstige functie.

Hoe lang duurt een opleiding bij Defensie?

Studieduur: de studie duurt afhankelijk van jouw opleiding 4 of 5 jaar. Verhouding theorie-praktijk: circa 75-25. Bivak/militaire oefening/zeereis: 4-6 maal, tijdens je studie kun je niet uitgezonden worden, daarna wel.

Welke opleiding na de mavo? Met een vmbo-diploma kun je naar het mbo of naar de havo. Dit hangt af van de leerweg waarin je eindexamen doet. De nieuwe school mag toelatingseisen stellen. Heb je de theoretische leerweg (vmbo-t) of de gemengde leerweg (vmbo-gl) gevolgd, dan kun je daarna een middenkaderopleiding of vakopleiding volgen in…