Welke verantwoordelijkheden heb je als zorgverlener bij het medicatieproces?

Welke verantwoordelijkheden heb je als zorgverlener bij het medicatieproces?

Als je als zorgmedewerker de verantwoordelijkheid hebt voor het toedienen van de medicatie aan de cliënt, zijn de volgende punten van belang:

 • Gereed maken van medicatie (en eventueel: malen)
 • Klaarzetten, aanreiken, toedienen.
 • Wijzigingen in medicatie.
 • Controleren, toedienen en registreren.

Wat te doen als een patient medicatie weigert?

Als de cliënt de medicijnen weigert of niet kan slikken, dan moet de verzor- gende of verpleegkundige dit noteren op de toedienlijsten in het zorgleefplan. Bovendien moeten zij dit rapporteren aan de leidinggevende en de arts.

Hoe zorg je voor medicatieveiligheid?

Let op dat de medicijnen goed bewaard worden.

 • Zorg ervoor dat je ongestoord kunt werken met medicatie.
 • Houd bij het roosteren rekening met medicatieveiligheid.
 • Dubbele controle van risicovolle medicijnen is voor de veiligheid van de cliënt.
 • Meld altijd medicatiefouten.
 • Bronnen en meer lezen.
 • Waarom is medicatieveiligheid belangrijk?

  Waarom is medicatieveiligheid zo belangrijk? Ten eerste verdient medicatieveiligheid de aandacht omdat er veel fouten gemaakt worden bij het gebruik van medicijnen. Maar vervolgens ook bij het voorschrijven! Ten slotte is een fout die veel voorkomt ook het naleven van medicijnvoorschriften.

  Wie is verantwoordelijk voor het opstellen van een actueel medicatieoverzicht?

  Actueel medicatieoverzicht (AMO) Als er veranderingen zijn in het medicijngebruik maakt de apotheker een nieuw overzicht. Een cliënt die zelf zijn medicatie beheert is zelf verantwoordelijk om een AMO te vragen aan de apotheker en te bewaren.

  Wat zijn taken van de verzorgende op het gebied van medicatie?

  De verpleegkundige/verzorgende is verantwoordelijk voor het goed vullen van het medicijnuitzetsysteem; de cliënt voor het goed innemen van de medicijnen. Zoals aangegeven wordt deze handeling in principe door de apotheker uitgevoerd.

  Hoe kun je als zorgverlener op de beste manier medicatietrouw bevorderen?

  Deze tips helpen je therapietrouw te bevorderen. Shared decision making bevordert de therapietrouw. Overleg met de patiënt wat zijn ideeën zijn over het tackelen van de obstakels bij therapietrouw. Zou het helpen als de vorm van de medicatie, de textuur, of het tijdstip van inname aangepast wordt?

  Wat te doen bij therapieontrouw?

  Maak om de therapietrouw te verbeteren zo veel mogelijk gebruik van:

  1. interventies op maat, toegesneden op individuele patiënt;
  2. 1 tot 2 maal daags doseren met zo weinig mogelijk inname momenten per dag;
  3. vermijden van wisselen van geneesmiddelverpakkingen;

  Wat zijn de 5 controle punten voor een verpleegkundige alvorens je medicatie gaat toedienen?

  De regel van 5 staat voor:

  1. Het juiste medicijn?
  2. De juiste patiënt?
  3. Het juiste tijdstip?
  4. De juiste wijze van toedienen?
  5. De juiste dosis?

  Wat is de regel van 5 medicijnen?

  De regel van 5 De 5 factoren die bij elke cliënt nagelopen moeten worden zijn: Juiste medicijn. Juiste cliënt. Juiste tijdstip.

  Wat is het doel van een mic melding?

  Het doel van een MIC melding is om te leren van de fout. Het doel van de MIC is niet om de schuldige aan te wijzen. Natuurlijk staat niemand op met het idee: ik ga vandaag eens lekker een medicatiefout maken. Houd er dus ook rekening mee dat iemand even de hakken in het zand zet bij het constateren van de fout.

  Wat valt onder medicatieveiligheid?

  Medicatieveiligheid gaat over alle activiteiten die zijn gericht op de juiste voorschrijving, aflevering en het juiste gebruik van geneesmiddelen.

  Welke verantwoordelijkheden heb je als zorgverlener bij het medicatieproces? Als je als zorgmedewerker de verantwoordelijkheid hebt voor het toedienen van de medicatie aan de cliënt, zijn de volgende punten van belang: Gereed maken van medicatie (en eventueel: malen) Klaarzetten, aanreiken, toedienen. Wijzigingen in medicatie. Controleren, toedienen en registreren. Wat te doen als een patient medicatie…