Waar komt de uitdrukking dank je de koekoek vandaan?

Waar komt de uitdrukking dank je de koekoek vandaan?

Volgens F.A. Stoett (Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden) moeten we deze uitdrukking lezen als: “De duivel moge je erom halen dat dit zo is”, oftewel: ‘je vertelt onzin’, ‘ik geloof er helemaal niets van’ of ‘ik wil er niets mee te maken hebben’.

Wat betekent koekoek?

Koekoek zijn is een vertaling van de Engelse uitdrukking to be cuckoo. Zoals ‘iemand die vreemdgaat’ maar ook ‘bedrogen echtgenoot’, een betekenis die berust op het verschijnsel dat de koekoek er een gewoonte van maakt haar eieren in het nest van een andere vogel te leggen.

Wat betekent koekoek Eenzang?

Ontleend aan de zegswijze het is (altijd) koekoek één zang, volgens Van Dale: ‘altijd hetzelfde deuntje, het zijn altijd dezelfde praatjes, er wordt maar over één ding gesproken’.

Is het Koekoek of Koekkoek?

Koekoeken leggen hun eieren in de nesten van zogeheten waardvogels, gedrag dat overigens ook bij andere soortgroepen zoals zoogdieren en insecten wordt aangetroffen. Een vrouwtjeskoekoek specialiseert zich op een bepaalde vogelsoort of -familie. Zo zijn er ‘heggenmus-koekoeken’ en ‘karekiet-koekoeken’.

Waar legt een koekoek zijn ei?

Koekoeken leggen hun eieren in de nesten van zogeheten waardvogels, gedrag dat overigens ook bij andere soortgroepen zoals zoogdieren en insecten wordt aangetroffen. Een vrouwtjeskoekoek specialiseert zich op een bepaalde vogelsoort of -familie.

Is een koekoek zeldzaam?

Aantal: Tussen de 6.000 en 8.000 (Dit is het aantal vrouwtjes. Aantal mannetjes is onbekend). De stand van de koekoek als broedvogel neemt al zeker sinds 1985 af.

Waar zit de koekoek?

De koekoek komt in vrijwel geheel Europa voor, maar het broedgebied strekt zich uit van Europa/Noord-Afrika tot aan China en Japan.

Waar is de koekoek?

Waar leeft de koekoek? De koekoek komt vooral voor in bossen, heide en moerasgebieden. Relatief open terrein met enkele hoge uitkijkposten – vanwaar ze speuren naar nesten van waardvogels – genieten de voorkeur.

Is de koekoek al in Nederland?

In Nederland keren ze terug rond half april. Volwassen koekoeken trekken weg na de eileg in juni/juli. Jonge vogels veel later, in september en oktober.

Waar komt de uitdrukking dank je de koekoek vandaan? Volgens F.A. Stoett (Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden) moeten we deze uitdrukking lezen als: “De duivel moge je erom halen dat dit zo is”, oftewel: ‘je vertelt onzin’, ‘ik geloof er helemaal niets van’ of ‘ik wil er niets mee te maken hebben’. Wat betekent…